Stop för bingohallar i Svenska Spels regi

Svenska Spel lägger ner sin satsning på bingohallar, BingoLive, men deras bingo på nätet lever vidare.

Tanken var att i samarbete med idrottsrörelsen bygga attraktiva bingohallar. En ny avdelning startades vid Svenska Spels huvudkontor i Visby, och man började skissa på nytt spelkoncept. Konsulter anlitades för att bygga upp ett datoriserat system och med hjälp av en arkitektfirma designades framtidens bingohallar.
Enligt Dagens Nyheter investerade Svenska Spel 122 miljoner kronor innan man visste om regeringen skulle ge tillstånd.

Svenska Spel startade sitt projekt med bingohallar 2006. Året därpå var hallarna ett prioriterat område, trots att regeringen inte hade gett det tillstånd som behövdes.

Enligt uppgifter i pressen räknar Svenska Spel med att lämna tillbaka de sju bingohallarna till de idrottsallianser som drev dem tidigare, säger

Post Author: Nätbingo.nu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *